Környezetpolitika

KÖRNYEZETPOLITIKA

 

A környezetközpontú gondolkodásnak ma már kiemelt figyelmet, szerepet kell tulajdonítani. A Kft. valamennyi tevékenységében tükröződik a környezet iránti felelősség.

Olyan környezeti célokat és programokat határozunk meg, amelyek a folyamatos környezeti teljesítés javítását és a környezetszennyezés csökkentését teszik lehetővé. Ezen célokat és programokat minden évben felülvizsgáljuk, hogy a jogszabályi változások figyelembevétele mellett tovább fejleszthessük őket.

A termelés során olyan tevékenységeket alkalmazunk, amelyek biztonságosak, és a lehető legkisebb hatást fejtik ki a környezetre.

Stratégiák:

– A keletkezett hulladékokat a környezetszennyezés kizárása mellett gyűjtjük és hulladék átvételi engedéllyel rendelkező cégnek adjuk át, kezelésre, ártalmatlanításra, hasznosításra.

– Csökkentjük, vagy minimalizáljuk a környezetet befolyásoló hatásokat, ezen belül kiemelt gondossággal kezeljük a selejt- és a hulladék termelését és törekszünk újra-hasznosításukra

– A gyártási folyamatunk során figyelmet fordítunk arra, hogy a természeti erőforrásokat, az energiát a lehető leggazdaságosabban használjuk fel, és folyamatosan csökkentsük a környezetre ható minden fajta emisszió keletkezését.

– A környezeti politikát meghatározott időszakonként ellenőrizzük és aktualizáljuk, nyomon követjük és teljesítjük a jogi követelményeket, a hatósági előírásokat és a vonatkozó szabályozásokat.

– Beszállítóink kiválasztásánál szem előtt tartjuk a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelést.

– Olyan munkakörnyezetet biztosítunk, mely elősegíti a hatékony munkavégzést.

– Együttműködünk a település és a régió környezeti problémáinak megoldásában és lehetőségeinkhez mérten segítjük üzleti partnereinket, hogy munkájukat a környezeti elvárások szerint végezzék

– Folyamatos, korrekt, nyitott belső és külső kapcsolatot, kommunikációs rendszert, valamint környezeti teljesítmény-kiértékelő rendszert alakunk ki és tartunk fent.

 

A környezetpolitikánk következetes megvalósítása cégünk piaci helyzetét is befolyásolja. Ezért határozta el a cég vezetése, hogy egy integrált minőségirányítási és környezetirányítási rendszert hoz létre.

Az ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer –alkalmazását a Kft. nem egy megoldandó feladatnak tekinti, hanem minden tevékenységébe szervesen beépülő, elengedhetetlen feltételnek és az ezzel történő azonosulást minden munkavállalójától megköveteli.

Az ehhez kapcsolódó környezetirányítási eljárásokat kidolgozzuk, és vezetőségünk jóváhagyása mellett egy oktatás keretében megismertetjük a munkatársainkkal és alkalmazásukat elrendeljük.

 

Székesfehérvár, 2023.04.12.